Archeologen vinden prehistorische resten in bouwput ringweg Timisoara

Bij de aanleg van een nieuwe ringweg bij de stad Timisoara hebben archeologen nederzettingen ontdekt uit drie verschillende perioden. De vroegste vondsten dateren uit de bronstijd. Romeinse tijd Ook uit de Romeinse tijd en uit de vroege middeleeuwen hebben de archeologen componenten van nederzettingen ontdekt, van de vroegste inwoners van dit deel van Roemenië. Delen…
Lees meer