googled2ee904a963e7641.html

Archeologen vinden prehistorische resten in bouwput ringweg Timisoara

DocTransRo - beëdigde vertalingen - officieel vertaler documenten Roemeens-Nederlands en Nederlands-Roemeens - doctransro.nl

Archeologen vinden prehistorische resten in bouwput ringweg Timisoara

Bij de aanleg van een nieuwe ringweg bij de stad Timisoara hebben archeologen nederzettingen ontdekt uit drie verschillende perioden. De vroegste vondsten dateren uit de bronstijd.

Romeinse tijd

Ook uit de Romeinse tijd en uit de vroege middeleeuwen hebben de archeologen componenten van nederzettingen ontdekt, van de vroegste inwoners van dit deel van Roemenië. Delen van woningen, graven, vuilnisbakken en ovens zijn naar boven gehaald uit de bouwput van de randweg. De vroegste vondsten zijn uit de twaalfde eeuw voor Christus, de laatste van de dertiende eeuw na Christus.

Graven

Ook zijn er in het Hladik-gebied meer grote overblijfselen uit de Neolithische periode gevonden. Woningen en huisjes uit die tijd, en Sarmantische graven uit de derde en vierde eeuw na Christus. Het gaat hier om keramische voorwerpen, vuursteen, bot en voorwerpen die uit vulkanisch glas zijn gefabriceerd.

Bron