DocTransRo – Professionele vertalingen van en naar de Roemeense taal: persoonlijke en betrouwbare dienstverlening op gebied van vertalingen tussen het talenpaar Roemeens en Nederlands (beide richtingen) – ook beëdigd en/of gespecialiseerd.

Openbare documenten /persoonlijke documenten: reis- en identiteitsdocumenten, verklaringen, certificaten, diverse uittreksels, diploma’s en cijferlijsten etc.

Juridische vertalingen: notariële akten, (arbeids-) voorwaarden, contracten, statuten

Medische vertalingen: uitslagen van medisch onderzoek, medische correspondentie, bijsluiters

DocTransRo – Traduceri profesionale din și în limba olandeză: servicii personalizate și de încredere în materie de traduceri între limbile română și olandeză (ambele sensuri) – traduceri legalizate și/sau specializate.

Documente publice / documente personale: documente de călătorie și de identitate, adeverințe și certificate, diverse extrase, diplome și foi matricole etc.

Traduceri juridice: acte notariale, termeni și condiții (de muncă), contracte, statute

Traduceri medicale: rezultate de analize medicale, corespondență medicală, instrucțiuni de utilizare