Wat is een beëdigd vertaler?

Een beëdigd vertaler is een vertaler die bij wet gemachtigd is om documenten te vertalen waarvoor doorgaans een beëdiging is vereist, zoals documenten met een officiële of juridische status. Enkele voorbeelden hiervan zijn akten, gerechtelijke stukken, diploma’s, getuigschriften, testamenten, statuten, bankgaranties en octrooien.
Een beëdigd vertaler is gebonden aan regels met betrekking tot geheimhouding, werkwijze en te leveren kwaliteit. De vertaling wordt door de officiële stempel van de vertaler voorzien, hetgeen de kwaliteit van de vertaling waarborgt.

Ce este un traducător jurat?

Un traducător autorizat are competența de a traduce documente care necesită în general o semnătură autorizată, cum sunt documentele cu un statut juridic sau oficial – spre exemplu: acte notariale, acte judiciare, diplome, certificate, testamente, statute, garanții bancare și brevete.

Traducătorul jurat (autorizat) este obligat să respecte regulile privind confidențialitatea, modul de lucru și calitatea traducerii pe care o furnizează. Traducerea este prevăzută cu ștampila oficială a traducătorului, ceea ce garantează calitatea traducerii.